Title: Využití několika vyhořívajících absorbátorů v jaderném palivu
Other Titles: Use several burnable absorbers in nuclear fuel
Authors: Hanzlík, Jaroslav
Advisor: Jiřičková, Jana
Referee: Škoda, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18813
Keywords: vyhořívající absorbátor;jaderné palivo;uwb1;vyhořívání;janis 4.0;gadolinium;europium;kadmium;dysprosium;samarium;xenon;hafnium
Keywords in different language: burnable absorber;nuclear fuel;uwb1;depletion;janis 4.0;gadolinium;europium;cadmium;dysprosium;samarium;xenon;hafnium
Abstract: Obsah této diplomové práce je zaměřen na použití vyhořívajících absorbátorů v jaderném palivu, jejich vlastností a základních vztahů, které je popisují. Hlavní náplní práce je návrh a výpočet příměsi jaderného paliva ve formě dvou současně použitých vyhořívajících absorbátorů v různých hmotnostních koncentrací. K výpočtu je využit rychlý výpočetní kód UWB1, jehož výstupní data jsou zde graficky zpracována. Závěrem práce je zhodnocení získaných výsledků, jejich porovnání a možné směry dalšího výzkumu.
Abstract in different language: The content of this Diploma thesis is focused on using of burnable absorbers using in nuclear fuel and their characters and basic relationships which they describe. The main content of this thesis is a suggestion and calculation of nuclear fuel dopant in the form of two simultaneously used burnable absorbers in various weight concentrations. Fast computational code UWB1 is utilized for the calculation. Its output data are here graphically presented. The conclusion evaluates the results which were found out, compares them and shows possible directions for further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_J_Hanzlik_E13N0071P.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062689_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062689_oponent.pdfPosudek oponenta práce424,66 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062689_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce277,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.