Title: Návrh napájení areálu bioplynové stanice a vyvedení jejího výkonu do distribuční sítě
Other Titles: Project of power supply network and main power lead for a biogas station
Authors: Bláha, Aleš
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18818
Keywords: bioplynová stanice;elektroinstalace;distribuční transformační stanice;kabelové vedení;rozvaděč nízkého napětí;jištění
Keywords in different language: biogas plants;wiring;distribution substation;high-voltage power cable;low-voltage switchgear;protection
Abstract: Tato diplomová práce řeší návrh elektroinstalaci bioplynové stanice. Uvádí postupy a výpočty potřebné k vytvoření plnohodnotného návrhu. Diplomová práce je koncipována na tři části. V první, teoretické části, jsou shromážděny potřebné podklady pro vytvoření návrhu elektroinstalace. Ve druhé, výpočetní části, je vytvořen návrh distribuční transformační stanice, vysokonapěťového kabelového vedení, návrh rozvodů nízkého napětí a jištění. Ve třetí části je vypracována výkresová dokumentace.
Abstract in different language: This thesis describes a proposal of biogas plant wiring. It provides procedures and calculations necessary to create a full-fledged proposal. The thesis is designed into three parts. Materials necessary to create a wiring design are gathered in the first, theoretical part. Proposal of distribution substations, high-voltage wiring, proposal of low-voltage switchgear and protection are created in the second computational part. Drawings documentations is drafted in the third part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blaha_Ales.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062867_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062867_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062867_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.