Title: Případová studie zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO)
Other Titles: Case study of equipment for energetic waste utilization (ZEVO)
Authors: Tvrdý, Jiří
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18821
Keywords: odpad;komunální odpad;odstraňování odpadů;energetické využívání odpadů;spalovna;zařízení na energetické využívání odpadů;případová studie;čištění spalin.
Keywords in different language: waste;municipal waste;waste removal;waste to energy;incinerator;waste to energy equipment;case study;flue gas cleaning.
Abstract: Diplomová práce "Případová studie zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO)" popisuje produkci odpadů v EU, v ČR a v Karlovarském kraji. Obecně uvádí možnosti nakládání se směsným komunálním odpadem a podrobně popisuje situaci ve vybraných regionech. Případová studie zahrnuje konkrétní technologický návrh, distribuci tepelné energie, vliv na odpadové hospodářství a vliv na životní prostředí v Karlových Varech.
Abstract in different language: Diploma Thesis "Case study of equipment for energetic waste utilization (ZEVO)" describes waste production in the European Union, Czech Republic and Karlovy Vary Region. Generally presents options of waste processing and describes in detail the situation in selected regions. Case study includes specific technological design, distribution of thermal energy, influence on waste management and effect on environment in Karlovy Vary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP ZEVO Jiri Tvrdy.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062872_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062872_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062872_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.