Title: Provedení studie na renovaci veřejného pouličního osvětlení ve zvolené lokalitě
Other Titles: Design study for the renovation of public street lighting in the selected area
Authors: Sedláček, Vojtěch
Advisor: Kroupa, Oldřich
Referee: Zálešák, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18823
Keywords: veřejné osvětlení;světelný tok;osvětlenost;jas;svítidlo;světelný zdroj;renovace osvětlení;relux;sichr
Keywords in different language: street lighting;luminous flux;luminance;brightness;light;light source;light renovation;relux;sichr
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu studie renovace veřejného osvětlení. Pojednává o možnostech a způsobech provedení renovace s ohledem na energetickou efektivnost provozu veřejného osvětlení a zároveň s ohledem na plnění estetických požadavků, které jsou na soustavu kladeny v historických částech měst. Práce je sepsána pro lokalitu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu, avšak je možné ji použít jako podkladový materiál pro výstavbu veřejného osvětlení i v jiných městech. Práce je zaměřena na modelování osvětlovacích soustav a s ním související světelně technické výpočty.
Abstract in different language: This Master thesis is aimed on making the study for renovation of the street lighting. It deals with options and ways to make the renovation with view to the energy efficient of street lighting operation as well as with view to the aesthetic requirements which are put on the system in the historical parts of cities. The paper is made for the town square of the city Cheb however it can be used like basis for construction of the street lighting in some other towns or locations. This thesis is focused on the simulation of street lighting systems and on its mathematical models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vojtech Sedlacek_Provedeni studie na renovaci verejneho osvetleni.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062875_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,86 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062875_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062875_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.