Title: Řešení energetického konceptu pasivního domu
Other Titles: Energy solution of the passive house
Authors: Radina, Ondřej
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18825
Keywords: pasivní dům;vytápění;zdroje tepla;tepelné čerpadlo;kompaktní jednotka;kotel na biomasu;krbová kamna;krb na bio líh;kondenzační kotel;solární kolektory;větrací jednotka s rekuperací;zemní registr;fotovoltaické panely;mikrokogenerace;metodika výpočtu energie pro vytápění;ohřev teplé vody;akumulační nádrž;vliv na životní prostředí;energetická nezávislost
Keywords in different language: passive house;heating;heat source heat pump;compact unit;biomass boiler;swedish stove;fireplace on bio alcohol;condensing boiler;solar collectors;heat recovery ventilation;ground register;photovoltaic panels;microcogeneration;methodology for calculating energy for heating;hot water heating;tank;environmental impact;energy independence
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku vytápění pasivního domu. Popisuji v ní základní parametry těchto staveb a vysvětluji čím jsou tyto domy výjimečné. Pro lepší představu v čem jsou lepší než běžná zástavba jsou zde obsaženy také základní znalosti stavebně-konstrukční problematiky. Dále se zabývám vhodnými zdroji pro přípravu teplé užitkové vody a tepla. Nakonec jsem vytvořil tři varianty, které hodnotím z hlediska spotřeb energií, nákladů na energie, investičních nákladů, vlivu na životní prostředí a energetické nezávislosti.
Abstract in different language: This master's thesis is focused on heating of the passive house. I described the basic parameters of the passive house and explain what makes this house unique. I included basic knowledge of construction and design problems for a better understanding of reasons why are these houses better than conventional buildings. I also dealt with the appropriate source for hot water and heat. Finally, I created three variants for heating of passive house, that I evaluated in terms of energy consumption, energy costs, investment costs, environmental impact and energy independence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ondrej_Radina_2015.pdfPlný text práce7,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062877_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062877_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062877_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.