Title: Řízení elektrotepelných procesů v elektrických odporových pecích
Other Titles: Process control of electric resistance furnaces
Authors: Formánek, Jaroslav
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18832
Keywords: elektrotepelné procesy;odporová pec;řízení elektrotepelných procesů;odporový ohřev;tepelné ztráty
Keywords in different language: electrical-heat process;rezistance furnace;steering of electrical-heat processes;rezistance heating;heat losses
Abstract: Práce popisuje základy elektrotepelných procesů v elektrických odporových pecích. Dále popisuje vybrané elektrické pece jak z oblasti pecí se stabilní vsázkou, tak i z oblasti pecí průběžných, které slouží k realizaci technologických procesů. Dále se práce zabývá základním modelem řízení elektrotepelných procesů: termočlánek regulátor akční člen zátěž. V posledním bodě je počítán návrh nejvhodnějšího způsobu řízení pece.
Abstract in different language: The Diploma thesis dealas with basis of electrical-heat process in electrical rezistance furnaces. There are described selected electrical furnaces from furnaces field with stable batch and also from field of continuous furnaces, which serve to realization of technological processes. The Thesis is occupied with basis model of steering electrical-thermal proces: thermocouple regulator - actuating device - strain. At the end of the thesis is calculated the most appropriate method of steering furnaces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formanek_Jaroslav_Diplomova prace.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-063092_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce421,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-063092_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-063092_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.