Title: Přesnost analogově-digitálního převodníku v STM32 mikropočítačích
Authors: Voborník, Aleš
Citation: Electroscope. 2013, č. 1.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo1_2013/r6c3c9.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1885
ISSN: 1802-4564
Keywords: analogově-digitální převodníky;mikropočítač;STM32F100
Keywords in different language: analog-to-digital converters;microcomputer;STM32F100
Abstract: Článek analyzuje některé vlastnosti analogově-digitálního převodníku zabudovaného v mikropočítači řady STM32F100. Pozornost je věnována zabudovanému referenčnímu zdroji, snímači teploty čipu, linearitě a šumu převodníku.
Abstract in different language: This paper analyses some features of an analog to digital converter embedded to STM32F100 microcontrolers. Observation is dedicated to embedded reference voltage, temperature sensor, linearity and noise of converter.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2013)
Články / Articles (KET)
Číslo 1 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c3c9.pdf430,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.