Název: Přesnost analogově-digitálního převodníku v STM32 mikropočítačích
Autoři: Voborník, Aleš
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2013, č. 1.
Datum vydání: 7-úno-2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo1_2013/r6c3c9.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1885
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: analogově-digitální převodníky;mikropočítač;STM32F100
Klíčová slova v dalším jazyce: analog-to-digital converters;microcomputer;STM32F100
Abstrakt: Článek analyzuje některé vlastnosti analogově-digitálního převodníku zabudovaného v mikropočítači řady STM32F100. Pozornost je věnována zabudovanému referenčnímu zdroji, snímači teploty čipu, linearitě a šumu převodníku.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper analyses some features of an analog to digital converter embedded to STM32F100 microcontrolers. Observation is dedicated to embedded reference voltage, temperature sensor, linearity and noise of converter.
Práva: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2013)
Číslo 1 (2013)
Články / Articles (FEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c3c9.pdf430,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1885

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.