Title: Integrační měření s aproximačním převodníkem
Authors: Voborník, Aleš
Citation: Electroscope. 2013, č. 1.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo1_2013/r6c4c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1886
ISSN: 1802-4564
Keywords: měřicí metody;integrace;aproximační převodníky
Keywords in different language: measurement methods;integration;aproximation converters
Abstract: Článek se zabývá integrací měřených hodnot z aproximačního A/D převodníku. Pozornost je věnována útlumu superponovaného střídavého rušení - NMR.
Abstract in different language: This paper solved data integration from aproximation A/D converters. Observation is dedicated to normal mode rejection - NMR.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2013)
Články / Articles (KET)
Číslo 1 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c7.pdf601,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.