Title: Dálkové řízení družicového multipřepínače pomocí Ethernetu
Other Titles: Remote control of satellite switch using Ethernet link
Authors: Polach, Tomáš
Advisor: Pavlíček, Vladimír
Referee: Krist, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18920
Keywords: satelitní rozvody;unicable systémy;satelitní multipřepínače;ethernet v embedded aplikacích;webový server
Keywords in different language: satellite distribution;unicable system;satellite multiswitch;ethernet in embedded application;web server
Abstract: Předmětem práce je návrh zařízení, pomocí něhož lze konfigurovat družicový unicable multipřepínač bez použití speciální sady DiSEqC příkazů pro unicable systém. Navrhované zařízení umožní připojit do unicable satelitního rozvodu standardní satelitní přijímač. Zařízení je navrhováno především z důvodu velmi malé rozšířenosti satelitních přijímačů podporující unicable. Konfigurace multipřepínače je prováděna pomocí sběrnice Ethernet. Navrhované zařízení vykazuje chování webového serveru. Potřebná data jsou přenášena prostřednictvím HTTP. Uživatelské rozhraní tvoří standardní HTML formulář. Zařízení bylo bez větších problémů podle návrhu zhotoveno.
Abstract in different language: This thesis deals with the design of a device for setting satellite multiswitch without using special group DiSEqC commands for unicable system. If the device is used, standard satellite receiver can be attached to unicable satellite distribution. The main reason for construction of the device is that the satellite receivers, which support unicable system, are not widespread in nowadays. Configuration of the multiswitch is performed using Ethernet bus. The device behaves as web server. Required data are transported using HTTP. A standard HTML form is used as the interface. The device was successfully constructed and tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas_Polach_DP.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062621_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062621_oponent.pdfPosudek oponenta práce457,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062621_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.