Title: Konduktivní proudy trakčního pohonu s vektorovým řízením
Other Titles: Conductive currents of tration drive using field-oriented control
Authors: Koranda, Václav
Advisor: Janda, Martin
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18922
Keywords: konduktivní proudy;elektrický pohon;trakční pohon;asynchronní motor;skalární řízení;vektorové řízení;napěťový střídač;vstupní filtr;stejnosměrná trolej;trakční vozidlo;trolejbus.
Keywords in different language: conductive current;electric drive;traction drive;induction motor;scalar control;vector control;voltage inverter;dc circuit;dc trolley line;traction vehicle;trolleybus.
Abstract: Cílem této práce je přiblížit problematiku konduktivních proudů trakčních pohonů s vektorovým řízením. Nejprve se seznámíme s touto problematikou a poté se v další kapitole zaměříme na regulaci a napájení trakčního asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Třetí kapitola je zaměřena na model pohonu pro simulaci konduktivních proudů. V dalších dvou kapitolách se představí simulace trakčního pohonu se skalárním a vektorovým řízením, kterou následně porovnáme. K simulaci je využit matematický výpočetní program Matlab.
Abstract in different language: The aim of this work is to bring the issue of conductive currents of traction drives with vector control. First acquainted with this issue, and then in the next chapter will focus on the regulation and supply of traction squirrel cage induction motor. The third chapter is focused on drive model to simulate conductive currents. The next two chapters will present a simulation of traction drive with scalar and vector control, which are then compared. The simulation uses mathematical computing software Matlab.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vaclav_Koranda.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062623_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062623_oponent.pdfPosudek oponenta práce394,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062623_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.