Title: Návrh a diagnostika elektromagnetického ventilu pro motory automobilů
Other Titles: Design and Diagnostic of Electromagnetic Valve for Car Engines
Authors: Kaminský, Tomáš
Advisor: Mach, František
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18925
Keywords: elektromagnetický aktuátor;elektromagnetický ventil;vstřikovací ventil;agros2d
Keywords in different language: electromagnetic actuator;electromagnetic valve;injector;agros2d
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku elektromagnetických aktuátorů ve funkci vstřikovacích ventilů pro motory automobilů. V práci je popsán matematický model obecného elektromagnetického ventilu a proveden jeho teoretický rozbor. Na základě sestaveného modelu je navržen konkrétní akční člen elektromagnetického ventilu. Dále je zpracován systém řízení společně s diagnostikou operačního režimu a poruchových stavů pomocí platformy Arduino. Následně jsou na zkonstruovaném akčním členu provedeny experimenty, ověřující jeho parametry a funkčnost.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on the issue of electromagnetic actuators used as injection valves for car engines. A mathematical model of general electromagnetic valve is described in the thesis and the theoretical analysis of this model is included. An actuator of the electromagnetic valve is designed on the basis of the mathematical model. Furthermore, a control and operation diagnostics systems by Arduino platform are figured out. Experiments that aims to verify parameters of constructed actuator are performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kaminsky.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062626_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,03 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062626_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kaminsky 001.jpgPrůběh obhajoby práce516,87 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.