Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKindl, Vladimír
dc.contributor.authorMázor, Radek
dc.contributor.refereeSkala, Bohumil
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:51:06Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:51:06Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18934
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na popis vlivu mechanického zatížení asynchronního motoru na drážkovou harmonickou momentu stroje. Jejím cílem je nastínit příčiny vzniku vyšších harmonických složek ve vzduchové mezeře asynchronních strojů a jejich působení na chování stroje. Práce obsahuje teoretickou část potřebnou k pochopení vzniku vyšších harmonických a popis jejich negativních účinků. Dále se zabývá analýzou provedenou metodou konečných prvků v programu FEMM a zpracováním těchto výsledků pomocí rychlé Fourierovy transformace v programu MATLAB.cs
dc.format48 s. (41 066 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectasynchronní strojcs
dc.subjectvyšší harmonická složkacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectrychlá fourierova transformacecs
dc.subjectspektrum obsahu harmonickýchcs
dc.subjectmagnetická indukcecs
dc.titleVliv mechanického zatížení asynchronního motoru na drážkovou harmonickou momentu strojecs
dc.title.alternativeMechanical load dependancy on slot harmonic in the moment of induction machineen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the mechanical load dependency on slot harmonic in the moment of induction machine. The goal of the diploma thesis is to describe the source of harmonics creation in the air gap of the asynchronous machines and their influence on the work of the machine. The thesis contains theoretical part which is necessary for understanding the creation of the harmonics and the description of their negative effects. The thesis also comprises with the analysis formed by finite elements method in FEMM and processing these results by fast Fourier transformation in MATLAB.en
dc.subject.translatedasynchronous machineen
dc.subject.translatedharmonicsen
dc.subject.translatedfinite elements methoden
dc.subject.translatedfast fourier transformationen
dc.subject.translatedspectrum of content of harmonicsen
dc.subject.translatedmagnetic inductionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mazor_Radek_Vliv_mechanickeho_zatizeni_asynchronniho_motoru_na_drazkovou_harmonickou_momentu_stroje_2015.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062635_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062635_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062635_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.