Title: Elektrochemické leptání v materiálografii
Other Titles: Electrochemical etching in materialography
Authors: Čapek, Lukáš
Advisor: Džugan, Tomáš
Referee: Kroupa, Michael
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18937
Keywords: materiálografie;metalografie;elektrolytické leptání;elektrolytické leštění;elektrochemické leptání;elektrochemické leštění;selektivní leptání;leptací zařízení;výbrusy;mikrostruktura;pájené spoje;pájky;sn60pb40;sn96.5ag3cu0.5
Keywords in different language: materialography;metallography;electrolytic etching;electrolytic polishing;electrochemical etching;electrochemical polishing;selective etching;etching devices;microstructure;solders;solder joints;sn60pb40;sn96.5ag3cu0.5
Abstract: Tématem práce je elektrolytické leptání materiálografických výbrusů. V první části je popsán celý postup přípravy výbrusu se zaměřením především na elektrolytické leptání. Druhá část se věnuje návrhu mikropočítačem řízeného přístroje pro elektrolytické leptání. S tímto zařízením je možné provádět leptání při napětí do 20 V nebo při proudu do 4,5 A. Přístroj umožňuje míchání, chlazení a měření teploty elektrolytu. V závěru je uveden výsledek selektivního leptání dvou druhů pájek připájených na desku pro plošné spoje. Tímto pokusem byla ověřena funkčnost zařízení, zároveň ukázal některé možnosti využití elektrolytického leptání v materiálografii.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the electrolytic etching of materialographic specimens. The procedure of specimen preparation, especially its electrolytic etching, is described in the first part of the thesis. The second part is about the design of a microcomputer controlled device for electrolytic etching. This device can be used as a voltage supply with output from 0 V to 20 V and 0.5 V step or a current supply with output from 0 A to 4.5 A and 0.1 A step. It contains parts for a mixing of an electrolyte, its cooling and temperature measuring during the etching. In the last part of the thesis, there are presented the results of the selective electrolytic etching of two types of solders soldered on a printed circuit board. This experiment proved the function of the designed device and demonstrated some possibilities of electrolytic etching in the materialography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ElektrochemickeLeptaniVMaterialografii.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062694_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,64 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062694_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062694_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce284,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.