Title: Experimentální komora pro optická měření
Other Titles: Experimental Chamber for Optical Measurement
Authors: Aul, Filip
Advisor: Masopust, Jiří
Referee: Veřtát, Ivo
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18946
Keywords: temná komora;optické parametry zobrazovacích panelů;normy
Keywords in different language: darkroom;optical parameters of display panels;display panels measurement;standards
Abstract: Tato práce se zabývá možností realize temné komorz v prostorách katedry Aplikované elektroniky a telekomunikací fakulty Elektrotechnické Západočeské univerzity. Součástí práce je přehled optických parametrů a platných norem, které určují podmínky v temné komoře při měření zobrazovacích panelů.
Abstract in different language: This master thesis deals with the possibility of realiyation darkroom in the premises of the Department of Applied Electronics and Telecommunication Faculty of Electrical Engineering University of West Bohemia. Thesis also includes an overview of optical parameters and applicable standards defining conditions of measurement od display panels in the darkroom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Filip_Aul.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062908_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062908_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062908_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.