Title: Měření rezonančních frekvencí dutinového rezonátoru
Other Titles: Measuring the Resonant Frequencies of the Cavity Resonator
Authors: Hlína, Jiří
Advisor: Hamar, Roman
Referee: Hromádka, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18947
Keywords: dutinový rezonátor;obdélníkový dutinový rezonátor;válcový dutinový rezonátor;rezonanční frekvence;činitel jakosti;simulace elektromagnetického pole;měření rezonančních frekvencí
Keywords in different language: cavity resonator;rectangular cavity resonator;cylindrical cavity resonator;resonant frequency;quality factor;simulation of electromagnetic field;measuring of resonant frequencies
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na měření rezonančních frekvencí dutinového rezonátoru. V práci jsou popsány jednotlivé typy dutinových rezonátorů, metody jejich buzení a možnosti zapojení těchto rezonátorů do vedení. Další část diplomové práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole uvnitř obdélníkového dutinového rezonátoru a měření jeho rezonančních frekvencí.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on measuring the resonant frequencies of the cavity resonator. The individual types of the cavity resonators, methods of their excitation and connection possibilities to wiring of these resonators are described in this thesis. Next part of the diploma thesis is focused on simulation of the electromagnetic field inside the rectangular cavity resonator and measuring of its resonant frequencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hlina_Jiri.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062909_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce216,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062909_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062909_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.