Title: Možnosti a parametry MEMS mikrofonů
Other Titles: MEMS microphones - possibilities of use
Authors: Jirovec, Jakub
Advisor: Tureček, Oldřich
Referee: Zuzjak, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18955
Keywords: mikroelektromechanické systémy;MEMS;mikrofon;akustika;kalibrační metody;pistonfon;parametry mikrofonů
Keywords in different language: micro-electro-mechanical systems;MEMS;microphone;acoustics;calibration methods;pistonphone;microphone parameters
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na popis mikrofonů MEMS. Jsou zde rozebrány základní principy a funkce těchto mikrofonů. Poté jsou zde popsány základní vlastnosti a kalibrační metody mikrofonů. Následující část se zabývá výběrem mikrofonů a realizací testovacího přípravku. V závěrečné části je zhodnocení naměřených parametrů vybraných mikrofonů.
Abstract in different language: This dissertation is focused on description of MEMS microphones. At the begining there are analysed basic principals and functions of these microphones. Next part of this paper researches fundamental features and calibration methods of mentioned microphones. In addition this thesis deals with choice of microphones and also with the realization of the tested preparation. At the end there is an evaluation of measured parameters of selected microphones.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti a parametry MEMS mikrofonu _Jakub Jirovec_Diplomova Prace_2015.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-063268_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-063268_oponent.pdfPosudek oponenta práce481,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-063268_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce250,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.