2012

Kolekce


Recent Submissions


Zprávy Střediska orální historie

Louč, Michal
Call for papers: III. vědecká konference COHA

Louč, Michal
XVII. celosvětová orálně historická konference v Buenos Aires: výzvy orální historie v 21. století: rozmanitost, nerovnost a konstrukce identity


Pokyny pro autory

Prunerová, Dana
Dva studentské didaktické projekty s využitím metody orální historie pro výuku

The following metodological paper is focused on the practical application of the method and its practical use in the higher degree of elementary schools. As an introduction the practical part begins by with the chapter about the possibilities of oral history usage ing in the&#...