Title: Botanická studie lokality Milíkov u Stříbra
Other Titles: The Botany Study of Milíkov near Stříbro-city
Authors: Liška, Martin
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19151
Keywords: vegetace;fytocenologie;flóra
Keywords in different language: vegetation;phytocenology;flora
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá botanickým průzkumem lokality Milíkov u Stříbra. Území má rozlohu asi 15 ha. Výzkum probíhal v letech 2013 a 2014. V práci se objevuje soupis rostlinných druhů a vegetační charakteristika. Dále se práce věnuje nalezeným invazním a ohroženým druhům. V roce 1994 zde byl proveden botanický průzkum, se kterým je práce porovnána. Pro dané území byl také navrhnut management. K nejvýznamnějším nálezům na této lokalitě patří například Verbascum lychnitis subsp. moenchii, Lactuca perennis a Anthericum liliago.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with botanical survey of locality Milíkov near Stříbro-city. This territory has an area of 15 ha. The research began in 2013 and ended in 2014. In work appears inventory of plant species and vegetation characteristics. Another part of the work dedicated to found invasive and endangered species. From the year 1994 comes botanical survey with which was this research compared. For this area was suggested management too. It was here found 249 plant species. To rarest species at this location include for example Verbascum lychnitis subsp. moenchii, Lactuca perennis and Anthericum liliago.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Botanicka studie lokality Milikov u Stribra.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-liska v.pdfPosudek vedoucího práce470,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-liska o.pdfPosudek oponenta práce772,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-liska p.pdfPrůběh obhajoby práce153,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.