Title: Botanická studie připravovaného VKP Líšinský hřbet u obce Líšina
Other Titles: Botany study of preparing Significant Landscape Component Líšinský hřbet near Líšina-village
Authors: Macánová, Tereza
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19159
Keywords: významný krajinný prvek;botanická studie;rostlinné druhy;rostliny;líšina;líšinský hřbet;botanika
Keywords in different language: significant landscape component;líšina;líšinský hřbet;botany;botanical study;plant species;plants
Abstract: Tato práce je zaměřena na botanickou studii připravovaného významného krajinného prvku - Líšinského hřbetu, který se nachází v obci Líšina. Ta se nachází v okrese Plzeň-jih. Cílem práce je zmapovat tuto lokalitu z botanického hlediska, tj. provést zde terénní výzkum a získat tak soupis nalezených rostlinných druhů se zvláštní pozorností na druhy ohrožené.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the botany study of preparing Significant Landscape Component Líšinský hřbet near Líšina village. Líšisnký hřbet is very remarkable lokality. The aim of this work is to carry out fieldwork and get a list of local plant species. Because Líšinský hřbet is preparing Significant Landscape Component, the attention is focused at endangered species.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Macanova-P14B0328P.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-macanova v.pdfPosudek vedoucího práce446,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-macanova o.pdfPosudek oponenta práce834,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-macnova p.pdfPrůběh obhajoby práce177,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.