Title: Botanická studie PP Kozinecká stráň
Other Titles: Botany study of Natural Monument "Kozinecká stráň"
Authors: Kafková, Kateřina
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19165
Keywords: botanická studie;přírodní památka;kozinecká stráň;jeřáb džbánský
Keywords in different language: botanical studies;natural monument;sorbus gemella
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření inventarizačního seznamu rostlin na území přírodní památky Kozinecká stráň. V práci je zahrnuta charakteristika území, předchozí průzkumy a plány péče, metodika sběru dat, praktická část - podrobný soupis rostlin, charakteristika nalezených chráněných druhů, terénní data,obecné závěry, doporučený management pro zachování přírodní památky Kozinecká stráň.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the inventorying of the natural monument called the Kozinecká stráň. Theoretical base on local vegetation and mapping threatened species in this nature reserve is defined at the begginnig of this thesis. The next part of the thesis is devoted to a comparison plans from previous years with the current needed of this area. This area was mapped by author during all vegetation´s season in the year 2014. The field research was essential for understanding the functioning of the various season (of the year) and principles on which the individual vegetation zone are built nowadays. The author mapped 122 species in which we can find 10 rare species. One of the most significant species is Sorbus gemella which is endemic to this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina-Kafkova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-kafkova v.pdfPosudek vedoucího práce424,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-kafkova o.pdfPosudek oponenta práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kafkova p.pdfPrůběh obhajoby práce164,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.