Title: Vývoj vesnice Podražnice od 19. století do současnosti
Other Titles: Development of village Podražnice from 19 century to the present
Authors: Váchalová, Lenka
Advisor: Novotná, Marie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19176
Keywords: vesnice;venkovský prostor;podražnice;vývoj obyvatelstva;odsun
Keywords in different language: village;rural areas;podražnice;population development;transfer
Abstract: Tato bakalářské práce se zabývá vývojem obyvatelstva a sídelní struktury v sídle Podražnice od 19. století do současnosti. Podražnice je malá vesnice nacházející se v okrese Domažlice, v jihozápadní části Plzeňského kraje. Hlavním cílem této práce je zhodnocení vývoje obyvatelstva v období 1869 - 2011 se zaměřením na počet a jeho strukturu. Analýza bude provedena na základě statistických dat. Na základě prostorové analýzy GIS bude zhodnocen vývoj sídelní struktury. Jednou z kapitol je geografická charakteristika sídla. Závěrem je celkové zhodnocení vývoje sledované vesnice.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the development of population and settlement structure in the seat Podražnice from the 19th century to the present. Podražnice is a small village located in the district of Domažlice, in the southwestern part of the Pilsen region. The main objective of this work is to evaluate the development of the population in the period 1869 - 2011 with a focus on the number and structure. The analysis will be based on statistical data. Based on GIS spatial analysis will evaluate the development of settlement structure. One of the chapters is the geographic characteristics of the seat. Finally, the overall assessment of the evolution of the village.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_VACHALOVA_Lenka_2015.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-vachalova v.pdfPosudek vedoucího práce739,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-vachalova o.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-vachalova p.pdfPrůběh obhajoby práce190,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.