Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMišterová, Ivona
dc.contributor.authorMačejovská, Jana
dc.contributor.refereeKašparová, Jana
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:53:47Z-
dc.date.available2013-09-05cs
dc.date.available2016-03-15T08:53:47Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier58833
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19197
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo poukázat na problémy, které mohou vzniknout během překladu. Dalším cílem bylo zdůraznit, že znalost výchozího jazyka není jediným požadovaným faktorem pro vytvoření kvalitního překladu. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá především teorií překladu a konkrétními překladatelskými problémy, které mohou při překladu vzniknout. Tato část také obsahuje informace o autorovi dramatu Jak se vám líbí, Williamu Shakespearovi, stejně tak jako obsahuje i základní informace o době, ve které žil a tvořil svá díla. Praktická část se zabývá celkovou analýzou díla Jak se vám líbí, obsahuje stručný přehled informací o překladatelích a popisuje děj hry. Praktická část také poukazuje na některé odlišnosti obou překladů.cs
dc.format47 s. (66 600 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjecttypy překladucs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectpřekladatelské obtížnostics
dc.titleKomparativní analýza dvou překladů Shakespearovy komedie Jak se vám líbícs
dc.title.alternativeA Comparative Analysis of Two Translations of As You Like Iten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objective of the bachelor's thesis was to show which problems may occur in the translation process. The other objective was to highlight the fact that the knowledge of the source language is not the only factor required for the creation of an appropriate translation. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals primarily with theory of translation and particular translation problems, which may occur in the process of translation. This part also includes basic information about the author of the drama As You Like It, William Shakespeare and the period of time, in which Shakespeare lived and wrote his works. The practical part concerns with the analysis of the work As You Like It. It also includes basic information about the translators and mainly the content of the play. Practical part also shows some differences between the translations.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtypes of translationen
dc.subject.translatedtheory of translationen
dc.subject.translatedtranslation difficultiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce541,86 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Macejovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce606,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Macejovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce544,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Macejovska - neobhajeno.pdfPrůběh obhajoby práce293,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.