Title: Interpreting services within the EU
Other Titles: Interpreting services within the EU
Authors: Burešová, Silvie
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19200
Keywords: tlumočení;evropská unie;tlumočník;mnohojazyčnost;jazykové režimy;typy tlumočení;tlumočnická oddělení;tlumočnická kabina
Keywords in different language: interpreting;the european union;interpreter;multilingualism;language regimes;types of interpreting;interpreting departments;interpreting booth
Abstract: Cílem práce "Tlumočení v Evropské unii" je poskytnout komplexní popis tlumočnických služeb v institucích Evropské unie. Popisuje jejich vývoj, organizační strukturu a klade důraz na jejich důležitost. Hlavním záměrem práce je shromáždit informace a fakta související s tímto tématem, která jsou dostupná v různých zdrojích. Práce je rozdělena do pěti vlastních kapitol, s náležitými podkapitolami, které souvisejí s tlumočnickými službami v Evropské unii, ale také s tlumočením a Evropskou unií zvlášť.
Abstract in different language: The aim of the thesis "Interpreting services within the European Union" is to provide a comprehensive overview of interpreting services in the institutions of the European Union. It describes their development, organizational structures and emphasizes their importance. The main intention of the paper is to gather information and data corresponding with its topic, which are accessible in various sources. The paper is divided into 5 chapters with relevant subchapters related to interpreting services within the European Union and also interpreting and the European Union individually.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Silvie Buresova.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Buresova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce602,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Buresova - oponent.pdfPosudek oponenta práce479,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Buresova S. - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce307,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.