Title: English and German idioms describing nations and countries
Other Titles: English and German idioms describing nations and countries
Authors: Fialová, Alena
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19202
Keywords: idiomatika;frazeologie;idiom;přísloví;anglický jazyk;německý jazyk;analýza idiomů;národ;národnost
Keywords in different language: idiomatics;phraseology;idiom;proverb;english;german;idiom analysis;nation;country
Abstract: Cílem bakalářské práce "Anglické a německé idiomy popisující národy a národnosti" je analýza idiomatických výrazů soustředěných na dané téma. Anglický a německý jazyk jsou v práci porovnávány co se týče korespondence v idiomatickém jazyce. Teoretická část práce je úvodem do idiomatiky a frazeologie, praktická část je právě analýza cca 50 idiomů a přísloví z obou porovnávaných jazyků.
Abstract in different language: The purpose of the bachelor thesis "English and German idioms describing nations and countries" is the analysis of idiomatic expressions focused on the given topic. English and German are compared as for the correspondence in the idiomatics. The theoretical part of this thesis is the introduction into the issues of idiomatics and phraseology and the practical part is the analysis of ca. 50 idioms and proverbs from both languages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Alena Fialova.pdfPlný text práce484,97 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fialova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce530,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fialova - oponent.pdfPosudek oponenta práce932,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fialova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce392,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.