Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDejmalová, Lenka
dc.contributor.authorMrkáčková, Michaela
dc.contributor.refereeKumar, Alok
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:11Z-
dc.date.available2014-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:11Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-28
dc.identifier61209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19214
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce pojednává o jazykových prostředcích v tištěných reklamách na jídlo. Jazykové prostředky zkoumá v morfologické, lexikální a syntaktické rovině jazyka. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po úvodu je věnována pozornost marketingu, především marketingovému mixu. Dále je uvedeno několik definic reklamy a dochází k podrobnějšímu zkoumání reklam pro různé cílové skupiny. Autorka se převážně zabývá reklamami pro muže a ženy a také uvádí stručné popisy nejrozšířenějších medií. Poslední kapitola teoretické části pojednává o vybraných jazykových prostředcích, které jsou pak, v praktické části ukázány na konkrétních příkladech nalezených v anglických tištěných reklamách na jídlo. V příloze jsou pro ilustraci a lepší orientaci uvedeny analyzované reklamy.cs
dc.format49 s. (73 595 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectreklamycs
dc.subjectreklamní mediacs
dc.subjectjazykové rovinycs
dc.subjectslovní druhycs
dc.subjectzpůsoby tvoření slovcs
dc.subjectdruhy větcs
dc.titleThe Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisementscs
dc.title.alternativeThe Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisementsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main objective of the Bachelor´s thesis is to analyse selected language means in printed English food advertisements. The Bachelor´s thesis is divided into the theoretical and practical part. The first chapter provides the explanation of marketing mix. The following chapter is concerned with the various definitions of advertising, the advertisements for various target groups as well as with advertising media. It attempts to discuss the differences between advertisements for men and women and the most used advertising media are mentioned. Food advertisements are also specified. Finally, particular morphological, lexical and syntactic language means are dealt with and they are supported by the examples found in the analysed advertisements.en
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedadvertisementsen
dc.subject.translatedadvertising mediaen
dc.subject.translatedlanguage levelsen
dc.subject.translatedparts of speechen
dc.subject.translatedword-formation processesen
dc.subject.translatedtypes of sentencesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrkackova BP.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mrkackova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce584,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mrkackova - oponent.pdfPosudek oponenta práce480,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mrkackova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce330,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.