Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDejmalová, Lenka
dc.contributor.authorŠvecová, Lenka
dc.contributor.refereeTihelková, Alice
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:14Z-
dc.date.available2014-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:14Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-29
dc.identifier61218
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19220
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá překladem tří vybraných textů z oblasti bydlení a interiérových dekorací. Všechny překlady jsou doplněny komentářem a glosářem. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je uveden krátký přehled základních překladatelských metod, rozdíly mezi literárním a neliterárním překladem a vymezení funkčních stylů, které se vyskytují v anglickém jazyce.Praktická část obsahuje překlady tří textů z angličtiny do češtiny. Každý překlad je doplněn komentářem, který se skládá z makroanalýzy, která se zabývá původním textem a mikroanalýzy, která komentuje cílový text a překladatelské problémy. Poté následuje glosář termínů, kde jsou uvedeny odborné termíny z výchozích textů, jejich definice a české ekvivalenty.cs
dc.format62 s. (65 199 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectpřekladatelské metodycs
dc.subjectfunkční stylycs
dc.subjectglosářcs
dc.subjectinteriércs
dc.subjectdekoracecs
dc.subjectdesigncs
dc.subjectbydlenícs
dc.titleTranslation from the field of housing and interior decoration with a commentary and glossarycs
dc.title.alternativeTranslation from the field of housing and interior decoration with a commentary and glossaryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor´s thesis deals with the translation of three selected text from the field of housing and interior decoration. All translated texts are supplemented with the commentary and glossary. The whole thesis is divided into two main parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part provides the brief overview of the theory of translation, the differences between literary and non-literary translation and the description of functional styles used in English language.The practical part contains the translation of three English texts into Czech. Each translation is supplemented with the commentary consisting of macro approach analysis dealing with the source text and micro approach analysis commenting on the target text and translation problems. Than the following glossary of terms contains terms from source texts, their definitions and Czech equivalents.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtranslation methodsen
dc.subject.translatedfunctional stylesen
dc.subject.translatedglossaryen
dc.subject.translatedinterioren
dc.subject.translateddecorationen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedhousingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka Svecova Bakalarska prace.pdfPlný text práce321 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Svecova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce528,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Svecova - oponent.pdfPosudek oponenta práce524,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svecova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce303,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.