Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTihelková, Alice
dc.contributor.authorTůmová, Kateřina
dc.contributor.refereeMišterová, Ivona
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:15Z
dc.date.available2014-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:15Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-29
dc.identifier61221
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19221
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je analyzovat tři aktuálně nejdiskutovanější témata Londýna a jejich zobrazení ve vybraných britských novinách a časopisech s rozdílnými politickými ideami a názory. Teoretická část je věnována historickému pozadí Londýna a světu britských medií. Praktická část se zaměřuje na analýzu článků zabývajících se bydlením v Londýně, migrací spolu s terorismem a subkulturou hipsterů.cs
dc.format73 s. (70 754 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectLondýncs
dc.subjectbytová krizecs
dc.subjectgentrifikacecs
dc.subjectbezdomovectvícs
dc.subjectimigracecs
dc.subjectmultikulturalismuscs
dc.subjectterorismuscs
dc.subjectIslámský státcs
dc.subjectjihadi Johncs
dc.subjectsubkultura hipsterůcs
dc.subjectbritský tiskcs
dc.subjectGuardiancs
dc.subjectIndependentcs
dc.subjectDaily mirrorcs
dc.subjectTimescs
dc.subjectDaily telegraphcs
dc.titleThe Portrayal of London in the British Presscs
dc.title.alternativeThe Portrayal of London in the British Pressen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main objective of this thesis is to analyse three most discussed issues in London and their portrayal in selected British newspapers and magazines with different political ideas and opinions. Theoretical part of this thesis is dedicated to a historical background of London and to the world of British media. The practical part focuses on analysis of articles dealing with housing in London, migration together with terrorism and hipster subculture.en
dc.subject.translatedLondonen
dc.subject.translatedhousing crisisen
dc.subject.translatedgentrificationen
dc.subject.translatedhomelessnessen
dc.subject.translatedimmigrationen
dc.subject.translatedmulticulturalismen
dc.subject.translatedterrorismen
dc.subject.translatedIslamic stateen
dc.subject.translatedjihadi Johnen
dc.subject.translatedhipster subcultureen
dc.subject.translatedbritish pressen
dc.subject.translatedGuardianen
dc.subject.translatedIndependenten
dc.subject.translatedDaily mirroren
dc.subject.translatedTimesen
dc.subject.translatedDaily telegraphen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE PORTRAYAL OF LONDON IN THE BRITISH PRESS - KATERINA TUMOVA 2015.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tumova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce631,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tumova - oponent.pdfPosudek oponenta práce681,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tumova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce340,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.