Název: Politické překážky mírového řešení izraelsko-palestinského konfliktu
Další názvy: Political obstacles to a peaceful solution of the Israeli-Palestinian conflict
Autoři: Skaláková, Iva
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19269
Klíčová slova: blízkovýchodní konflikt;izraelsko-palestinský konflikt;mírová jednání;mírové řešení;západní břeh Jordánu;pásmo Gazy;Jeruzalém;palestinští uprchlíci;právo na návrat;izraelská bezpečnost;izraelské osady;okupace
Klíčová slova v dalším jazyce: middle east conflict;israeli-palestinian conflict;peace talks;peace solution;west bank of Jordan;Gaza strip;Jerusalem;palestinian refugees;right for return;israeli security;israeli settlements;occupation
Abstrakt: Práce popisuje historii mírových jednání spolu s přístupy jednotlivých zúčastněných stran. Jejich analýzou měly být stanoveny zásadní překážky v dosažení míru na obou stranách konfliktu a v závěru pak objasněna faktická povaha těchto překážek, pohnutky, které vedly a stále vedou obě zúčastněné strany k neústupnosti v otázce sporných klíčových bodů. Dílčím cílem práce bylo i zjištění, zda za pokusy o mír na obou stranách stojí reálná snaha o jeho dosažení, či zda se jedná pouze o účelové politické manévrování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with political obstacles of a peaceful solution of the Israeli-Palestinian conflict. The primary goal of the papers is also to find out a factual nature of these obstacles. The thesis contains a brief summary of Israeli-Palestinian conflict which is important for understanding of political background. The main part of this work is formed by analytical examination of the Israeli-Palestinian peace process with focus on: an approach of all sides involved in the conflict (Israel, Palestinian authority and Hamas); an individual peace talks and processes which have already started and the subsequent examination of their failure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Iva Skalakova.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-I. Skalakova-V.pdfPosudek vedoucího práce336,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-I. Skalakova-O.pdfPosudek oponenta práce483,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-I. Skalakova.pdfPrůběh obhajoby práce128,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.