Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNeupauer, Eduard
dc.contributor.authorStiborová, Jana
dc.contributor.refereeDemjančuková, Dagmar
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:00Z-
dc.date.available2012-06-26cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:00Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier53090
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19278
dc.description.abstractPráce popisuje vládu a pád posledního ruského cara Mikuláše vedoucí k nastolení bolševické diktatury. Při ní V.I. Lenin, na podzim 1922, vypověděl ruskou vědeckou a akademickou elitu. V Československu, pod záštitou T. G. Masaryka, na pomoc ruským emigrantům vznikla 28. července 1921 státem organizovaná ruská pomocná akce. V jejím rámci ruští pedagogové a vědci zakládali školy a vědecké instituce. Zvláštního významu dosáhla Ruská svobodná univerzita a Seminarium Kondakovianum. Při psaní práce o ruské emigraci v Československu jsem využila deskriptivní metodu, pro srovnání názorů autorů, či pramenů metodu komparativní.cs
dc.format114 s. (23 014 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcarcs
dc.subjectsamoděržavícs
dc.subjectrevolucecs
dc.subjectbolševikcs
dc.subjectterorcs
dc.subjectexilcs
dc.subjectpomoccs
dc.subjectvědecké institucecs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.titleRuská emigrace v Čechách ve XX. stoletícs
dc.title.alternativeRussian Emigration in Czech Countries in 20th Centuryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work describes the government and the fall of the last Russian Tsar Nicholas leading to Bolshevik dictatorship. During that VI Lenin evicted the Russina scientific and academic elite in autumn 1921. Czechoslovak state under the protection of TG Masaryk organized special action to help Russian emigrees (founded July 28, 1921). Within this framework Russian educators and scientists set up schools and scientific institutions. Russian Free University and Seminarium Kondakovianum had reached special importance. Writing a work of Russian emigration in Czechoslovakia. I used the descriptive method, comparative method was used. For comparing opinions of the authors or sources for my work.en
dc.subject.translatedtsaren
dc.subject.translatedautocracyen
dc.subject.translatedrevolutionen
dc.subject.translatedbolsheviken
dc.subject.translatedrussianen
dc.subject.translatedexileen
dc.subject.translatedmaterialen
dc.subject.translatedscientific institutionsen
dc.subject.translatededucation instutionsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Stiborova_Diplomova prace_2015_Ruska emigrace v Cechach ve XX. stoleti.pdfPlný text práce871,78 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-stiborova_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce328,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-stiborova_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce328,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stiborova_J.pdfPrůběh obhajoby práce319,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.