Title: Umělé jazyky na českém území v 1. polovině 20. století
Other Titles: Artificial Languages in the Czech Republic in the 1st half of the 20th century
Authors: Fránová, Radka
Advisor: Hanzelínová, Lada
Referee: Hečková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19285
Keywords: alexandr sommer batěk;delegace pro zavedení pomocného jazyka mezinárodního;esperanto;ido;modrá řeč;neoglyfy;occidental;pomocný mezinárodní jazyk;umělý jazyk
Keywords in different language: alexandr sommer batěk;artificial language;blue language;delegation for the establishment of an international auxiliary language;esperanto;ido;international auxiliary language;neoglyfy;occidental
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá umělými jazyky na českém území v první polovině 20. století. Na začátku práce je vysvětlen termín české území, dále jsou v první kapitole charakterizovány umělé jazyky a rovněž je připojen i historický vývoj. Po teoretickém vymezení pojmů se diplomová práce zaměřuje na pomocné mezinárodní jazyky, se kterými se v daném období české obyvatelstvo mohlo setkat, popřípadě se je i naučit. Poslední část této práce se věnuje neoglyfům, jedná se o obrázkové písmo českého autora Alexandra Sommra Baťka. S předchozími pomocnými mezinárodními jazyky neoglyfy spojuje snaha zabránit mezinárodnímu nedorozumění.
Abstract in different language: This thesis deals with artificial languages on Czech territory in the first half of the 20th century. In the first chapter, the term Czech territory is explained, and furthermore a characterization of artificial languages is provided, as well as a brif overview of their historical development. Following the theoretical section, the thesis focuses on international auxiliary languages with which the Czech population could have come into contact with, or even learnt, in the given period. The last part is devoted to neoglyphs, a picture-writing developed by Czech author Alexandr Sommer Baťek. What neoglyphs have in common with previous international auxiliary languages is the effort to prevent international misunderstandings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Franova Radka Diplomova prace.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-franova_hanzelinova.pdfPosudek vedoucího práce330,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-franova_heckova.pdfPosudek oponenta práce487,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Franova_R.pdfPrůběh obhajoby práce358,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.