Title: Kulturní památky a možnosti jejich využití v současnosti - příklad kláštera v Plasech
Other Titles: Cloister Plasy - past of the monument and it´s current cultural use
Authors: Zichová, Hana
Advisor: Hečková, Petra
Referee: Bílková, Jitka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19313
Keywords: klášter Plasy;architektura;monastická architektura;konvent;prelatura;památková péče;národní kulturní památka;cisterciáci;řehole;Centrum stavitelského dědictví v plasích;muzeum;Jan Blažej Santini-Aichel;Jean Baptista Mathey;baroko
Keywords in different language: monastery Plasy;architecture;monastic architecture;convent;prelature;care of historical monuments;national cultural monument;cistercians;holy orders;Centre for building heritage in plasy;museum;Jan Blažej Santini-Aichel;Jean Baptista Mathey;baroque
Abstract: Tato diplomová práce představuje areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích, jakožto národní kulturní památku mimořádně vysoké architektonické hodnoty s bohatou historií a velkým potenciálem pro budoucí využití. Předkládaný text by měl zmapovat nejvýznamnější momenty od založení kláštera až po současnost a poukázat na funkční proměny jednotlivých objektů klášterního komplexu. Práce je rozdělena do 3 kapitol. První kapitola je věnována historii stavební památky. Druhá kapitola je zaměřena na současné kulturní využití kláštera. Třetí kapitola popisuje projekt Centra stavitelského dědictví, které je v Plasích v současné době budováno.
Abstract in different language: This thesis introduce the area of the former Cistercian monastery in Plasy as a national cultural monument of remarkably high architectural values with a complex history and a great potential for future use. The text presented should cover the most significant moments of the period from the foundation of the monastery until the present, and should draw attention to the functional transformation of the individual objects of the monastery. The text is divided into 3 chapter. The first one deals with the history of the monument. Second chapter aims to current cultural use of the monastery. The third chapter is concerned to the project of the Centre for Building Heritage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zichova.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-zichova_heckova.pdfPosudek vedoucího práce562,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-zichova_bilkova.pdfPosudek oponenta práce604,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zichova_H.pdfPrůběh obhajoby práce539,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.