Title: Evžen Savojský ve válce o španělské dědictví
Other Titles: Eugene of Savoy in the War of the Spanish Succession
Authors: Šretr, Marek
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Kodetová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19348
Keywords: válka o španělské dědictví 1701-1714;princ evžen savojský;bitva u höstadtu;bitva u oudenaarde;bitva u maplaquet
Keywords in different language: war of the spanish succession 1701-1714;prince eugene of savoy;battle of höstadt;battle of oudenaarde;battle of maplaquet
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analyzovat a popsat vojenské tažení prince Evžena Savojského ve válce o španělské dědictví. Práce nabídne celkový náhled na jeho schopnosti velet armádě s důrazen na bitvy, které vedl proti francouzskému vojsku. Též nabídne náhled na Evženovu kooperaci s bristkým vojevůdcem Johnem Churchillem, vévodou z Marlborough.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze and describe the military campaigns of Prince Eugene of Savoy in the War of the Spanish Succession. The work offers an overview on the ability to command the army, with an emphasis on the battles against the French army. It also offers a preview of Eugene cooperation with British allied commander John Churchill, Duke of Marlborough.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sretr_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce819,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sretr-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce894,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sretr_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce334,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.