Title: Odraz politických událostí roku 1968 v mezinárodním sportu
Other Titles: The political events in Czechoslovakia of 1968 and their reflection in international sport.
Authors: Hejlíková, Petra
Advisor: Šlehoferová, Tereza
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19353
Keywords: rok 1968;politické události;olympijské hry;mistrovství světa;sport a politika;sportovní události v dobovém tisku
Keywords in different language: sport and politics;year 1968;olympic games;world championship;sports even
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na politické události v Československu v roce 1968 a jejich odrazem v mezinárodním sportu. V práci je popsán vztah sportu a politiky a jejich vzájemná propojenost, která je prezentována na vztahu komunistického režimu se sportem. V práci jsou dále popsány politické i sportovní události roku 1968 a 1969. Sportovní události jsou také prezentovány pomocí dobového tisku.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on political events in Czechoslovakia in 1968 and their reflection in international sport. In thesis is describes the relationship of sport and politics and their interdependence, which is presented on the relationship comunist regime with sport. In thesis also describes the politics and sports events in 1968 and 1969. Sporting events are also presented by the contemporapy press,
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce472,66 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hejlikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Hejlikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce847,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hejlikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce343,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.