Title: Prusko-rakouská válka roku 1866
Other Titles: Austro-Prussian War in the year 1866
Authors: Lásková, Lucie
Advisor: Kodetová, Petra
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19354
Keywords: Německý spolek;velmoc;boj o nadvládu;Rakouské císařství;Pruské království
Keywords in different language: German confederation;great power;fight for suprecamy;battle;Austrian empire;Kingdom of Prussia
Abstract: Práce se zabývá tématem prusko-rakouská válka roku 1866. Líčí politické události před rokem 1866, které vedly ke konfliktu a popisuje zbraně, organizaci a strategii armád ve válce. Následně se věnuje pohybu armád na jižním a severním bojišti. Zabývá se také nejdůležitější a rozhodující bitvou u Hradce Králové a v závěru zhodnotí, jaký dopad měla válka na Rakouské císařství a Pruské království.
Abstract in different language: The work deals with the Austro-Prussian war of 1866. It recounts the political events before 1866 that to the conflict and describes the weapons, organization and strategy of armies in war 1866. Subsequently, it is dedicated to the movement of the armies on the southem and northern battlefield. It deals with the most important and decisive battle of Hradec Králove and at the end the work the impact the war on Austria and Prussia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Laskova-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce842,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Laskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce914,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Laskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce297,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.