Title: Robert Knox a rasová teorie
Other Titles: Rober Knox and the racial theory
Authors: Pořízek, Matěj
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19358
Keywords: Robert Knox;rasa;teorie
Keywords in different language: Robert Knox;race;theory
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje život a dílo Roberta Knoxe. Snaží se zjistit, které události a ho ovlivnily a zasazuje jeho dílo o lidských rasách do historického kontextu.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes life a racial theory of Scotish anatomist Robert Knox and find out which people and events in his life affected him.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Matej Porizek.pdfPlný text práce815,75 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Porizek_posudek vedouciho3.pdfPosudek vedoucího práce817,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Porizek_posudek oponenta3.pdfPosudek oponenta práce891,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Porizek_prubeh obhajoby3.pdfPrůběh obhajoby práce305,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.