Title: Klatovské gestapo v roce 1942
Other Titles: Secret state police in Klatovy in 1942
Authors: Cibulková, Karolína
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19361
Keywords: gestapo;organizace gestapa;protektorát čechy a morava;první stanné právo;druhé stanné právo;židovské transporty;mimořádné lidové soudy
Keywords in different language: secret state police;organization of secret state police;protectorate of bohemia and moravia;first martial law;second martial law;jewish transports;extraordinary people's courts
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje činnosti klatovského gestapa v roce 1942, kdy se snažilo bojovat proti zakázanému poslouchání zahraničního rozhlasu, odboji a sabotážím. V tomto roce zasáhl do situace v Protektorátu atentát na Reinharda Heydricha, což se promítlo i do dění a činnosti gestapa v Klatovech a okolí. Dále je zaměřena na příchod gestapa do Klatov a jeho organizaci v roce 1939. Činnost gestapa ovlivnil i nástup Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava, čímž se práce taktéž zabývá. V práci jsou zobrazeny i osudy jednotlivých členů gestapa po válce.
Abstract in different language: This Bachelor thesis focuses on the activities of the secret state police in Klatovy in 1942, when it tried to fight against forbidden listening to foreign radio, resistance and sabotage. In this year strikes into the assassination of Reinhard Heydrich interfered in situation in the Protectorate, which was reflected into the events and activities of the secret state police in Klatovy and the surrounding area. Furthermore, the bachelor thesis focuses on the arrival of the secret state police into Klatovy and its organization in the year of 1939. The onset of Reinhard Heydrich to the position of the Reich Protector of the Protectorate of Bohemia and Moravia influenced the activities of the secret state police, with this also my thesis deals with. Fates of individual members of the secret state police in Klatovy after the war are also presented in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klatovske gestapo v roce 1942. K.Cibulkova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cibulkova posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce992,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cibulkova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce903,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cibulkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce299,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.