Title: Vznik Spojených států amerických
Other Titles: Foundation of the United States of America
Authors: Malá, Šárka
Advisor: Kodetová, Petra
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19373
Keywords: americká válka za nezávislost;vznik spojených států amerických;18. století;anglické kolonie;bitva u saratogy;bostonské pití čaje;články konfederace;ústava spojených států amerických
Keywords in different language: american war of independence;foundation of the united states of america;18th century;english colonies;battle of saratoga;boston tea party;articles of confederation;constitution of the united states
Abstract: Bakalářská práce pojednává o vzniku Spojených států amerických a zároveň se věnuje období let 1763-1789, jelikož celý tento časový úsek souvisí se vznikem Spojených států amerických. Práce je zaměřena na ty nejdůležitější události, které se v této době odehrály, a zabývá se americkou válkou za nezávislost. Poukazuje na příčiny vzniku tohoto konfliktu, jeho vyústění a následky odtržení amerických kolonií od Velké Británie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the foundation of the United States of America and it is also devoted to the period of years 1763-1789, because all of this time period is related to the foundation of the United States of America. The work is focused on the most important events that took place at this time and deals with the American War of Independence. It refers to the causes of this conflict, its outcome and to consequences of separation of the American colonies from Great Britain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Sarka Mala.pdfPlný text práce568,63 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mala posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce842,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mala_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mala_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce364,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.