Title: Badeniho jazyková nařízení a jejich dopad na vztahy Čechů a Němců v českých zemích
Other Titles: Badeni language regulations and their impact on relations between Czechs and Germans in the Czech Lands
Authors: Novotná, Veronika
Advisor: Kodetová, Petra
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19377
Keywords: badeni;taaffe;stremayer;rieger;palacký;badeniho jazyková nařízení;punktační plán;auersperg;pasivní rezistence
Keywords in different language: badeni;taaffe;stremayer;rieger;palacky;badeni language ordinances;punctuation plan;auersperg;passive resistance
Abstract: Bakalářská práce se nazývá "Badeniho jazyková nařízení a jejich dopad na vztahy Čechů a Němců v českých zemích". Práce je psána od revolučních let 1848-1849, kdy národy v Habsburské monarchii začínaly prosazovat své požadavky, dále je zde popsán Bachův absolutistický režim, rozvoj ústavního života a česká pasivní rezistence v 60. letech. Text práce pokračuje historickými skutečnostmi 70. a 80. let, kdy vláda knížete Auersperga politicky znevýhodňovala český národ a vláda hraběte Eduarda Taaffeho si znepřátelila německé etnikum na základě vydání Stremayrových jazykových nařízení v roce 1880, v jejichž důsledku zaujaly německé strany pasivní politický postoj vůči českému sněmu. Stěžejní význam je přikládán 90. létům 19. století, během nichž se jednalo o tzv. punktační plán a byla vydána Badeniho jazyková nařízení, díky kterým národnostní neshody přerostly v konflikt masového měřítka.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is called "the Badeni language ordinances and its consequences for relationships between Czechs and Germans in the Czech country". The thesis has been written from the years of revolution 1848 1849, when the nations of Habsburg Monarchy had started to urge their requirements. The next part describes the Bach's absolutism, the progress of the constitutional life and the Czech passive resistance in the 60´s. The text of this thesis also treats historical facts of the 70´s and the 80´s, when Prince Adolf of Auersperg´s government was not politically correct for the Czech nation and the government of Count Eduard Taaffe was not also politically correct for the Germans ethnicity because of the edition of the Stremayer language ordinances in 1880. Due to these ordinances, German political parties assumed a passive political posture to the Czech parliament. The highest importance is laid on the 90´s, when the punctuation plan was discussed and the Badeni language ordinances were published, which caused the growth of ethnical misunderstandings to the extent of a mass conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novotna Veronika Badeniho jazykova narizeni.pdfPlný text práce347,2 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novotna posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce996,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novotna_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce925,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novotna_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce432,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.