Title: Formování búrské identity v jižní Africe
Other Titles: Formation of Boer identity in South Africa
Authors: Zímová, Barbora
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Nerad, Filip
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19396
Keywords: jižní Afrika;Búrové;velký trek;Velká Británie;Zuluové
Keywords in different language: south Africa;Boer;great trek;Great Britain;Zulus
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Budování búrské identity v jižní Africe. Práce se věnuje vytváření búrské identity od příchodu prvních Evropanů a založení obchodní námořní stanice v roce 1652 do období první poloviny 19. století, kdy byly vytvořeny dvě samostatné búrské republiky. Ve své práci se věnuji střetům s domorodými kmeny, válkou se Zuluy a konflikty s Velkou Británie, která chtěla taktéž získat vliv v jižní Africe. Dále se také věnuji Velkému treku, díky kterému byl posílen búrský nacionalismus.
Abstract in different language: The topic of my Bachelor´s thesis is Formation of Boer identity in South Africa. The project deals with formation of Boer identity from the first arrival of Dutch settlers in 1652 to first half of nineteenth century when were established two independent boer republics. I describe wars between Boer and natives, wars with Zulu and conflicts with Great Britain. Also there is devote attention to the Great trek which was important for the Boer nationalism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakakarska_prace_Zimova_Barbora.pdfPlný text práce611,15 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zimova posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Zimova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zimova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce285,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.