Title: Postoje jednotlivců k alternativní medicíně
Other Titles: The attitudes of individuals to alternative medicine
Authors: Duffková, Ivana
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Sitek, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19603
Keywords: alternativní medicína;postoje jednotlivců;klasická medicína;zdraví
Keywords in different language: alternative medicine;attitudes of individuals;traditional medicine;health
Abstract: V bakalářské práci se zaměřuji na postoje jednotlivců, kteří se věnují alternativní medicíně. Snažím se zjistit, jaké důvody a motivy je vedou k tomu, že hledají pomoc u alternativní medicíny. Snažím se zodpovědět otázku, co lidé postrádají u klasické medicíny a co je naopak přivádí k alternativní medicíně. Práce je založená na kvalitativní metodologii, bylo provedeno deset polo-strukturovaných rozhovorů s respondenty, kteří již měli zkušenost s alternativní medicínou. Na jejich základě jsem zjistila různé motivy a důvody proč se respondenti obrací na alternativní medicínu, zároveň zkušenosti s klasickou medicínou.
Abstract in different language: In my thesis I am oriented in the attitudes of individuals who are engaged in alternative medicine. I try to identify the reasons and motives that lead to the fact that people are finding help from alternative medicine. I try to answer the question of what people lack in biomedicine and what is on the contrary leads to alternative medicine. The thesis is based on a qualitative methodology. It was made ten semi-structured interviews with respondents who have had experience with alternative medicine. On that basis, I found different motives and reasons why respondents turning to alternative medicine, at the same time experience with classical medicine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postoje jednotlivcu k alternativni medicine.pdfPlný text práce414,25 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Duffkova_vedouci.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Duffkova_oponent.docPosudek oponenta práce75,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-duffkova.JPGPrůběh obhajoby práce121,88 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.