Title: Být zvířetem, být člověkem
Other Titles: Being an animal, being a human
Authors: Kommová, Alice
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19616
Keywords: vodící pes;nevidomý;agregát;hybrid;zprostředkovatel;mezidruhová etnografie
Keywords in different language: guide dog;blind man;aggregate;hybrid;intermediary;multi-species ethnography
Abstract: V roce 2003 Donna Haraway napsala průlomový text, ve kterém mimo jiné naznačila, že pro sociologii existuje nová výzkumná oblast zaměřující se na postihování vztahů mezi odlišnými druhy. Cílem této bakalářské práce je popsat vznik takového vztahu mezi vodícím psem a nevidomým člověkem. Tento vztah je velmi specifický. V jeho rámci se ustanovuje Latourovský hybrid, kde se za využití různých sítí zprostředkovatelů stírají rozdíly mezi přírodou a společností. V rámci mé práce proběhnou polo - strukturované rozhovory s lidmi z výcvikového střediska a s nevidomými klienty. Těmito rozhovory se budu snažit podpořit argument, že pes má vlastní subjektivitu a je schopen autonomního rozhodování a že díky práci zprostředkování dochází ke vzniku agregátu mezi nevidomým člověkem a vodícím psem.
Abstract in different language: In 2003, Donna Haraway wrote a groundbreaking text , in which , inter alia, indicated that for sociology there is a new research area focusing on prosecuting relationships between different species. The aim of this work is to describe the emergence of such a relationship between a guide dog and a blind man. This relationship is very specific . Within this framework it establishes Latour´s hybrid where using different network providers blur the distinction between nature and society . As part of my work will be undertaken in - depth interviews with people from training centers and blind clients. These interviews I will try to support the argument that the dog has its own personality and is capable of autonomous decision-making and that, thanks to the work of mediation leads to aggregate formation between the blind man and the guide dog .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alice Kommova 2015.pdfPlný text práce908,67 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kommova-vedouci.docPosudek vedoucího práce30,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Kommova (oponent).docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-KOMMOVA.JPGPrůběh obhajoby práce46,38 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.