Title: Fenomén singles jako životní styl
Other Titles: The phenomenon singles as a lifestyle
Authors: Ottová, Tereza
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19619
Keywords: singles;vztahy;životní styl;problémy;obhajoba;tlaky
Keywords in different language: singles;relationships;lifestyle;problems;defence;pressures
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na jedince, kteří se ve společnosti označují pod anglickým slovem singles, tedy nesezdaný a nezadaný jedinci. V této práci jsou především důležití ti, kteří se rozhodli žít sami dobrovolně. To znamená, že singlovství se stálo součástí jejich identity a osobnosti a zároveň i jejich životním stylem. Tato práce zjišťuje, jestli dochází k problematizování či zpochybnění singlovství a pokud ano, tak jakou singles volí obhajobu či strategii před případnými tlaky okolí. Zvolená metodologie práce je kvalitativní. S osmi vybranými participanty a participantkami se prováděli polostrukturované rozhovory. Věk participantu/tek byl v rozmezí 21-39 a rozdělení obou kategorií participantů/tek bylo rovnoměrné. Do výzkumu se zapojila i genderová perspektiva, protože nároky společnosti na single muže se liší od nároků na single ženy.
Abstract in different language: The thesis focuses on individuals that are called singles, it means people who are not married and not in relationship. Those who decided to live alone optionally are especially important in this work. It means that being single is part of their identity and personality as well as their way of life. The thesis makes an inquiry whether there is questioning or impeachment of being single, and if the answer is positive, what kind of defence singles choose. Chosen methodology of the thesis is qualitative. Half structured interviews were taken with eight chosen participants. The age of the participants was between 21 and 39 years and both sexes were equally represented. Gender perspective was also included in the research, because the requierement of the society on single men is different from requirement on single women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tereza Ottova.pdfPlný text práce739,36 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-ottova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce119,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ottova (oponent).docPosudek oponenta práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-ottova.JPGPrůběh obhajoby práce65,95 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.