Název: Fenomén singles jako životní styl
Další názvy: The phenomenon singles as a lifestyle
Autoři: Ottová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19619
Klíčová slova: singles;vztahy;životní styl;problémy;obhajoba;tlaky
Klíčová slova v dalším jazyce: singles;relationships;lifestyle;problems;defence;pressures
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na jedince, kteří se ve společnosti označují pod anglickým slovem singles, tedy nesezdaný a nezadaný jedinci. V této práci jsou především důležití ti, kteří se rozhodli žít sami dobrovolně. To znamená, že singlovství se stálo součástí jejich identity a osobnosti a zároveň i jejich životním stylem. Tato práce zjišťuje, jestli dochází k problematizování či zpochybnění singlovství a pokud ano, tak jakou singles volí obhajobu či strategii před případnými tlaky okolí. Zvolená metodologie práce je kvalitativní. S osmi vybranými participanty a participantkami se prováděli polostrukturované rozhovory. Věk participantu/tek byl v rozmezí 21-39 a rozdělení obou kategorií participantů/tek bylo rovnoměrné. Do výzkumu se zapojila i genderová perspektiva, protože nároky společnosti na single muže se liší od nároků na single ženy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on individuals that are called singles, it means people who are not married and not in relationship. Those who decided to live alone optionally are especially important in this work. It means that being single is part of their identity and personality as well as their way of life. The thesis makes an inquiry whether there is questioning or impeachment of being single, and if the answer is positive, what kind of defence singles choose. Chosen methodology of the thesis is qualitative. Half structured interviews were taken with eight chosen participants. The age of the participants was between 21 and 39 years and both sexes were equally represented. Gender perspective was also included in the research, because the requierement of the society on single men is different from requirement on single women.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Tereza Ottova.pdfPlný text práce739,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-ottova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce119,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Ottova (oponent).docPosudek oponenta práce53,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-ottova.JPGPrůběh obhajoby práce65,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19619

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.