Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasmanová Marhánková, Jaroslava
dc.contributor.authorSekaninová, Jitka
dc.contributor.refereeŠtípková, Martina
dc.date.accepted2015-06-09
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:05Z
dc.date.available2014-06-02cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:05Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier60872
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19623
dc.description.abstractTématem bakalářské práce jsou prarodiče v neúplných rodinách. Cílem práce je pomocí kvalitativního výzkumu zmapovat situaci matek samoživitelek v českém prostředí a zjistit, jakou roli prarodiče zastávají v neúplných rodinách, kde dítě je svěřeno do péče matky. Teoretickými východisky textu je popsání situace matek samoživitelek a role prarodičů v neúplných rodinách, kde věnuji pozornost pomoci, kterou prarodiče poskytují matkám samoživitelkám, a dále se věnuji vztahu prarodičů s vnoučaty po rozvodu/rozpadu partnerství. Práce využívá metody tematické analýzy a klade si za cíl identifikovat klíčová témata, která z rozhovorů vyplynou.cs
dc.format61 s. (99 928 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmatky samoživitelkycs
dc.subjectprarodičecs
dc.subjectneúplná rodinacs
dc.subjectmezigenerační vztahycs
dc.titleRole prarodičů v neúplných rodináchcs
dc.title.alternativeThe role of grandparents in single-parent familiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis is grandparents in single-parent families. The aim of the bachelor thesis is to use qualitative research to map the situation of single mothers in the Czech Republic and find out what role grandparents have in single-parent families where a child is placed under the care of the mother. The theoretical approach of the text is to describe the situation of single mothers and the role of grandparents in single-parent families, where I focus on assistance that grandparents provide to single mothers, and also discusses the relationship of grandparents with grandchildren after divorce/separation of partnership. The thesis uses the method of thematic analysis and its aim is to identify key themes from interviews.en
dc.subject.translatedsingle mothersen
dc.subject.translatedgrandparentsen
dc.subject.translatedsingle-parent familyen
dc.subject.translatedintergenerational relationshipsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sekaninova_Jitka_2015.pdfPlný text práce554,37 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sekaninova-posudek_vedouci.docPosudek vedoucího práce42 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-sekaninova_op.docPosudek oponenta práce43 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-sekaninova.JPGPrůběh obhajoby práce41,69 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.