Title: Obraz Romů v českých tištěných médiích
Other Titles: The Image of Roma in Czech Newspapers
Authors: Tláskalová, Pavlína
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Jeřábek, Hynek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19626
Keywords: Romové;Břeclav;kritická diskurzivní analýza;diskurs o Romech
Keywords in different language: Roma;Břeclav;critical discourse analysis;discourse about Roma
Abstract: Cílem mé práce je analyzovat diskurs o Romech v kontextu Břeclavké kauzy skrze tištěná celostátní média. Břeclavská kauza se odehrála v roce 2012, kdy si mladík vymyslel útok trojicí Romů. Vybrala jsem si pět celostátních deníků- MF Dnes, Právo, Lidové noviny, Blesk, Haló noviny. Které jsem rozdělila na základě politické příslušnosti. Zkoumám, v jaké souvislosti se pojem Rom v Břeclavské kauze objevuje na základě Foucaultových pravidel diskursivní formace, na jejichž základu je postavena má metoda analýzy- kritická diskursivní analýzy (CDA) dle Normana Fairclougha.
Abstract in different language: The aim of this work is to show how the Czech news media operates regarding the discourse about the Roma. I chose event from year 2012- Břeclav case, when young man invented an assault by three Roma. For this purpose I chose the five biggest newspapers- MF Dnes, Právo, Lidové noviny, Haló noviny and Blesk. Those newspapers are divided through political affiliations. I examine context in which the term Roma appear in Břeclav case based on Foucault´s rules of discursive formation. This rules are basis in my analysis. I use CDA analysis from Norman Fairclough.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tlaskalova Pavlina- bakalarska prace Obraz Romu v ceskych tistenych mediich.pdfPlný text práce990,91 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tlaskalova-vedouci.docPosudek vedoucího práce16,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Tlaskalova oponent.docPosudek oponenta práce32 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-tlaskalova.JPGPrůběh obhajoby práce65,92 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.