Název: Imperativ rodičovství v kontextu životních drah
Další názvy: Imperativ of parenthood in context of life´s carreers
Autoři: Kupka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19630
Klíčová slova: životní dráha;rodina;mateřství;rodičovství;výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: life course;family;motherhood;parenthood;childhood education
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké faktory vstupují do životních drah žen a jakým způsobem formují podobu rodičovství a výchovy. V teoretické části je představen koncept životních drah, na kterém je práce založena. Cíle jsem dosáhl pomocí biografického výzkumu, ve kterém jsem využil narativních rozhovorů k získání potřebných dat. Tyto data jsou tvořeny rozhovory s matkami, které mají děti s minimálně desetiletým rozestupem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aims to find out and determine, which factors are entering the women´s life courses and in which way they shape form of parenthood and childhood education. In the theoretical part of the thesis is presented the concept and theory of the life courses, on which is the thesis based. Goals have been achieved through biographical research, in which I have used narrative conversations to gain data. I was engaged in conversations with mothers who have children with at least ten years time span.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr_Kupka_BP_2015.pdfPlný text práce235,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-kupka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce113,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Kupka_oponent.docxPosudek oponenta práce29,96 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
obhajoba-Kupka.JPGPrůběh obhajoby práce74,03 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19630

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.