Title: Prarodiče a jejich místo v životě vnoučat
Other Titles: Grandparents and their place in the lives of their grandchildren
Authors: Sedláková, Kateřina
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Jeřábek, Hynek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19641
Keywords: vnouče;prarodič;vliv;mezigenerační solidarita
Keywords in different language: grandchildren;grandparent;influence;intergenerational solidarity
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na vliv prarodiče na život vnoučete, jejich vzájemný vztah a roli prarodiče. Práce se věnuje vztahu mezi prarodičem a vnoučetem v rámci konceptu mezigenerační solidarity. Práce představuje kvalitativní empirické šetření, kde byly provedeny hloubkové rozhovory, které byly analyzovány a interpretovány.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the influence of grandparents on the life of grandchildren, their relationships and the role of grandparents. In my thesis I concentrate on the relationship between grandparents and grandchildren within the concept of intergenerational solidarity. The thesis presents a qualitative empirical research, which was conducted in depth interviews, which were analyzed and interpreted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Sedlakova.pdfPlný text práce633,52 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-sedlakova-vedouci_dp.pdfPosudek vedoucího práce114,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sedlakova- oponent-DP.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Sedlakova.JPGPrůběh obhajoby práce83,58 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.