Title: Dárcovství v kontextu nových reprodukčních technologiích a jeho dopad při vytváření příbuzenských vazeb
Other Titles: Donation in the Context of New Reproductive Technologies and its Impact on Creation of Kinship
Authors: Šimánková, Linda
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19642
Keywords: nové reprodukční technologie;asistovaná reprodukce;dárcovství;dárkyně;neplodnost;rodiče;rodina;příbuzenství;reprodukční kliniky
Keywords in different language: new reproductive technologies;assisted reproduction;donation;donor;infertility;parents;family;kinship;infertility treatment clinics
Abstract: Má diplomová práce se soustředí na tvorbu rodiny a příbuzenství v kontextu nových reprodukčních technologií. Práce je založena na studiu relevantní literatury a na rozhovorech. Konkrétně se zabývám procesem dárcovství, na kterém je možné pozorovat zajímavé záležitosti týkající se nejen tvorby rodiny, ale i skrytých procesů v asistované reprodukci.
Abstract in different language: My master thesis is focused on kinship and family creation in the context of new reproductive technologies. This Thesis is based on relevant literature and interviews. Concretely I focus on gamete donation, on which we are able to observe interesting matters, which includes the family creation and other hidden processes in assisted reproduction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Simankova.pdfPlný text práce648,56 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Simankova-vedouci.docPosudek vedoucího práce29,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-simankova_op.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Simankova.JPGPrůběh obhajoby práce52,71 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.