Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMandysová, Daniela
dc.contributor.authorKrapfová, Jana
dc.contributor.refereeSlavíková, Marie
dc.date.accepted2015-06-10
dc.date.accessioned2016-03-15T08:59:41Z-
dc.date.available2013-06-12cs
dc.date.available2016-03-15T08:59:41Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier56750
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19743
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje organizačního uspořádání Dívčího akademického sboru Západočeské univerzity v Plzni a shrnuje jeho historický vývoj, od založení sboru až po jeho současnost, včetně repertoáru, úspěchů a zájezdové činnosti. Sjednocuje veškeré informace a materiály, které doposud nijak zpracovány nebyly. Zdrojem informací pro práci jsou kroniky Dívčího akademického sboru, recenze z koncertů, zápisy z valných hromad spolku a stanovy spolku Dívčí akademický sbor.cs
dc.format36 s. (55 933 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdívčí akademický sborcs
dc.subjectsborový zpěvcs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjectsborcs
dc.subjectrepertoárcs
dc.title20 let Dívčího akademického sboru Plzeňcs
dc.title.alternative20 years of Girls´Academic Choir Plzeňen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis describes the organizational structure of the Girls Academic Chorus of the University of West Bohemia in Pilsen and summarizes the historical development since the founding of the Chorus to its present, including repertoire, success and touring activities. It unites all information and materials that have not been processed. The source of information for the job are the chronicles of the Girls Academic Chorus, the reviews of concerts, minutes of general meetings of the association and articles of association Girls Academic Chorus.en
dc.subject.translatedgirls academic choiren
dc.subject.translatedchoral singingen
dc.subject.translatedplzeňen
dc.subject.translatedchoiren
dc.subject.translatedrepertoireen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20 let divciho akademickeho sboru.pdfPlný text práce923,83 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krapfova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce673,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krapfova_posudek_BP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce616,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krapfova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce426,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.