Title: Významní čeští rozhlasoví hudební režiséři po roce 1945
Other Titles: Significance czech radio directors after year 1945
Authors: Hepfelová, Kateřina
Advisor: Bezděk, Jiří
Referee: Vimrová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19760
Keywords: režizér;rozhlas;hudba;nahrávka;rozhlasová stanice;režijní práce;nonartificiální hudba;artificiální hudba
Keywords in different language: director;radio;music;record;radio station;director's work;nonartificial music;artificial music
Abstract: Tato bakalářská práce se ve své první části zabývá historií celoplošných stanic Českého rozhlasu. Od první zmínky, přes politickou situaci, až po dnešní vysílání. Dále popisuje regionální rozhlasové stanice, ve kterých je nastíněná historie jednotlivých stanic od vzniku, průběh vývoje a současné vysílací stanice. Druhá část je pak věnována bližšímu pohledu na hudební režiséry v období 2. poloviny 20. století. Také se zaměřuje na charakteristiku režijní práce jednotlivých režisérů.
Abstract in different language: In the first part of the thesis I list the history of nationwide Czech Radio Stations. From the first steps to the political situation and today's broadcasting. Further on it also follows up the regional radio stations, which outlined the history of the individual stations from the inception, development and progress of the current broadcast station. The second part is devoted into a close look at the musical directors during the second half of the 20th century. It also focuses on the characteristics of directorial work of individual directors
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Vyznamni-cesti-rozhlasovi-hudebni-reziseri-po-roce-1945.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hepfelova_hodnoceni_vedouciho_BP_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce621,41 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hepfelova_posudek_oponent_BP_Vimrova.pdfPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hepfelova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce256,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.