Title: Organizace hudebního života v Klatovech
Other Titles: Organization of musical life in Klatovy
Authors: Tomášková, Linda
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Aschenbrenner, Vít
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19763
Keywords: Klatovy;hudební život;sbormistr;hudební instituce;koncert;orchestr;pěvecký sbor;občanské sdružení;skladatel;kapela;základní umělecká škola;interpret
Keywords in different language: Klatovy;musical life;choirmaster;musical institutions;concert;orchestra;choir;civic association;composer;band;elementary art school;interpreter
Abstract: Práce obsahuje hudební vývoj lokality Klatovy v západních Čechách od historie města, po současné kulturní dění v této oblasti. Práce zahrnuje nejvýznamnější instituce, hudební památky, významné hudební osobnosti a pěvecké soubory této lokality. Tento hudební přehled je doplněn o řadu příloh v grafické podobě. Práce převážně vychází z dostupné literatury, která pojednává o historii a hudebním dění města Klatov.
Abstract in different language: Work includes musical development sites Klatovy in West Bohemia from the city's history, contemporary culture in this area. Work includes the most important institutions in musical relics important musical personalities and choirs this site. This music survey is complemented by a number of annexes in graphical form. Working mainly based on the available literature that discusses the history and musical events in the town Klatovy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace_hudebniho_zivota_v_Klatovech_Linda_Tomaskova_2015.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tomaskova_hodnoceni_vedouciho_BP_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce803,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tomaskova_posudek_oponenta_BP_Aschenbrenner.pdfPosudek oponenta práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tomaskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce190,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.